Manuals & product data sheets

 data sheetmanual
Language ENDEENFRIT NLSVCSSLFI  HUSKESPLPTRU
                  
Sauna controls                  
A1  XXXXXXXX X     
A2  XXXXXXX        
A2-15  XX             
A3  XXX            
CV 31 XXX             
CK 31 XXX             
CV 41 XXX             
CK 41 XXX             
Finncontrol DC9  XXXXX          
Combicontrol DC9C  XXXXX          
home.com4 XXXXXXX  X      
just sauna finn XXXXXX         X
just sauna combi XXXXXX         X
K1-next  XXXXXXXX X     
K2-next  XXXXXXXX XX   X
K3-next  XXXXXXXX X    X
K4-next  XXXXXXX        
Power booster  XX X           
Professional B2 XXXXXXX         
Professional B3 XXXXXXX         
Professional C2 XXXXXXX         
Professional C3 XXXXXXX         
Professional D  XXXXXXX X X X  
RS485 Connection  XX            X
pronet  XXXXXX        X
wave.com4 touch II  XXXXXXX X     X
Quick guide wave.com4 touch II  XX             
wave.com4  XXXX          X
                  
Wave1 Basic Module  XXX            
Wave1 Humidity Module  XX             
Wave1 Timer Module  XX             
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Sauna heaters                 
Ari  XX       X     
Ari Corner  XX             
Ari Wall  XX             
Concept R XXXXXXXXXX     X
Concept R combi XXXXXXXXXX     X
Concept R mini  XXXXXXXXX     X
Concept R mini combi  XXX     X      
Cumulus  XX             
Back wall heater  XXXXXXXXX     X
hot.com4 finn  X              
Home fin  XXXXXXXXX      
IKI Monolith  XX             
Mini  XXX            
Mini combi  XX             
Mini X (corner)  XXX            
Nimbus  XX             
Nimbus combi  XX             
Nordex NEXT  XX             
Nordex NEXT combi  XX             
Phönix  XX   X         
Qube  XXXXXXXXX     X
Qube 180_210_240  XX   X  X     X
Savonia  XX             
Savonia V12  XX             
Savonia Combi  XX             
Scandia NEXT  XXX            
Scandia NEXT combi  XX             
Tower Heater  XX   X      X  
Tower Heater Corner  XX   X         
Tower Heater Wall  XX   X         
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Sauna accessories                 
Auto-Refill-Set  XXXXXXXX   X  X
Auxiliary evaporator R  XX            X
Bracket Set Concept R  XX      X     X
Bracket Set, Concept R mini, Auxiliary evaporator R  XX      X     X
Bracket Set Qube  XX      X     X
"Emotion" wooden railing  XX      X      
Humidity-temperature sensor FTS2  XX    X   X    
Sauna light IPX4, 40 W  XXXXXX         
Sauna door 590  XX             
Sauna door 680  XX             
Safety shut-off Concept R  XXXXXXXX      X
Thermo-Hygrometer, A-210-THS, A-210-THW, A-215-THA  XXXXXX  XX     
Tower Guards Round  XX             
Tower Guards Wall  XX             
Tower Guards Corner  XX             
Tower steel tube  XX             
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Infrared controls                 
IS1  XX             
IS2  XXXXXXX        
IHS1 & IHF1  XXXXX          
infrabox  XX             
infrabox basic  XX             
wave.com4 infra  XXXXX  X    X X
switchbox  XXXXX       X X
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Infrared radiators                 
ECO full spectrum radiators  XXXXXXX       X
Infrared heating plate with wooden back rest  XX             
Infrared heating plate without back rest  XX             
Vitae infrared radiator – Schott Nextrema® 350 - 750 W  XXXXXX         
Vitae infrared radiator – Schott Nextrema® 1300 W  XXXXXX         
                  
Infrared accessories                 
                  
Front panel IR-radiator stainless steel  XX             
Back rest RL  XX             
Back rest 514  XX             
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Steam generators                 
Steam generator XXXXX XXX   X   
Steam generator operating element, STP-Interface T XXX X  X    X   
                  
Music & light                 
Exciter  X             X
Speaker  X             X
LED colour lamp  XX            X
Sound&Light  XXXXX        XX
S&L Speaker  XXXXX          
wave.com4 sound XXXXXXXX       X
                  
LanguageDEENDEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                  
Sauna cabins                 
Alaska Corner  XXXX  X   X XX 
Alaska Corner Infra+  XXXX        XX 
Alaska Large  X              
Alaska Mini  XXXX        XX 
Alaska Mini Infra+  XXXX        XX 
Alaska View  XXXX  X   X XX 
Arktis Infra+  X              
Basic Large  XX             
Basic Medium  XX             
Garden sauna Country  XX      X      
Garden sauna Lava  XX      X    X 
Komfort Corner  XX             
Komfort Corner Large  XX             
Komfort Large  XX             
Komfort Small  XX             
Panorama Large  X              
Panorama Large Infra+  X              
Panorama Small  X            X 
Polaris Large  XX             
Polaris Small  XX             
Wellfun Corner  XX    X   X    
Wellfun Large  XX    X   X    
Wellfun Mini  XX             
                  
Inquiryform Style-Carat  XX             
                  
Infrared cabins                 
MiniMy  XXX X          
VitaMy 164  XXX X          
Phönix Large  XX      X      
Phönix Medium  XX      X      
Phönix Small  XX      X      
Venus Vital  XXX            
                  
Language  DEENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU