Manuals & product data sheets

 data sheet 
Language ENENFRIT NLSVCSSLFI  HUSKESPLPTRU
                 
Sauna controls                 
A1  XXXXXXX X     
A2  XXXXXX        
A2-15  X             
A3  XX            
CV 31 XX             
CK 31 XX             
CV 41 XX             
CK 41 XX             
Finncontrol DC9  XXXX          
Combicontrol DC9C  XXXX          
home.com4 XXXXXXX X      
just sauna finn XXXXX         X
just sauna combi XXXXX         X
K1-next  XXXXXXX X     
K2-next  XXXXXXX XX   X
K3-next  XXXXXXX X    X
K4-next  XXXXXX        
Power booster  X X X  X      
Professional B2 XXXXXX  X   X  
Professional B3 XXXXXX  X   X  
Professional C2 XXXXXX  X   X  
Professional C3 XXXXXX  X   X  
Professional D  XXXXXX X X X  
RS485 Connection  X            X
pronet  XXXXX  X     X
wave.com4 touch II  XXXXXX X     X
Quick guide wave.com4 touch II  X             
wave.com4  XXX          X
                 
Wave1 Basic Module  XX            
Wave1 Humidity Module  X             
Wave1 Timer Module  X             
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Sauna heaters                
Ari  X       X     
Ari Corner  X             
Ari Wall  X             
Concept R XXXXXXXXX     X
Concept R combi XXXXXXXXX     X
Concept R mini  XXXXXXXX     X
Concept R mini combi  XX     X      
Cumulus  X             
Back wall heater  XXXXXXXX     X
hot.com4 finn                
Home fin  XXXXXXXX      
IKI Monolith  X             
Mini  XX            
Mini combi  X             
Mini X (corner)  XX            
Nimbus  X             
Nimbus combi  X             
Nordex NEXT  X             
Nordex NEXT combi  X             
Phönix  X   X         
Qube  XXXXXXXX     X
Qube 180_210_240  X   X  X     X
Savonia  X             
Savonia V12  X             
Savonia Combi  X             
Scandia NEXT  XX            
Scandia NEXT combi  X    X   X    
Tower Heater  X   X      X  
Tower Heater Corner  X   X         
Tower Heater Wall  X   X         
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Sauna accessories                
Auto-Refill-Set  XXXXXXX   X  X
Auxiliary evaporator R  X            X
Bracket Set Concept R  X      X     X
Bracket Set, Concept R mini, Auxiliary evaporator R  X   X  X     X
Bracket Set Qube  X   X  X     X
"Emotion" wooden railing  X   X  X      
Humidity-temperature sensor FTS2  X    X   X    
Sauna light IPX4, 40 W  XXXXX         
Sauna door 590  X             
Sauna door 680  X             
Safety shut-off Concept R  XXXXXXXX     X
Thermo-Hygrometer, A-210-THS, A-210-THW, A-215-THA  XXXXX  XX     
Tower Guards Round  X             
Tower Guards Wall  X             
Tower Guards Corner  X             
Tower steel tube  X             
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Infrared controls                
IS1  X             
IS2  XXXXXX        
IHS1 & IHF1  XXXX          
infrabox  X             
infrabox basic  X             
wave.com4 infra  XXXX  X    X X
switchbox  XXXX       X X
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Infrared radiators                
ECO full spectrum radiators  XXXXXX       X
Infrared heating plate with wooden back rest  X             
Infrared heating plate without back rest  X             
Vitae infrared radiator – Schott Nextrema® 350 - 750 W  XXXXX         
Vitae infrared radiator – Schott Nextrema® 1300 W  XXXXX         
                 
Infrared accessories                
                 
Front panel IR-radiator stainless steel  X             
Back rest RL  X   X  X      
Back rest 514  X             
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Steam generators                
Steam generator XXXX XXX   X   
Steam generator operating element, STP-Interface T XX X  X    X   
                 
Music & light                
Exciter               X
Speaker               X
LED colour lamp  X            X
Sound&Light  XXXX        XX
S&L Speaker  XXXX          
wave.com4 sound XXXXXXX       X
                 
LanguageDEENENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU
                 
Sauna cabins                
Alaska Corner  XXX  X   X XX 
Alaska Corner Infra+  XXX        XX 
Alaska Large                
Alaska Mini  XXX        XX 
Alaska Mini Infra+  XXX        XX 
Alaska View  XXX  X   X XX 
Arktis Infra+                
Basic Large  X             
Basic Medium  X             
Garden sauna Country  X      X      
Garden sauna Lava  X      X    X 
Komfort Corner  X             
Komfort Corner Large  X             
Komfort Large  X             
Komfort Small  X             
Panorama Large                
Panorama Large Infra+                
Panorama Small              X 
Polaris Large  X             
Polaris Small  X             
Wellfun Corner  X    X   X    
Wellfun Large  X    X   X    
Wellfun Mini  X             
                 
Inquiryform Style-Carat  X             
                 
Infrared cabins                
MiniMy  XX X          
VitaMy 164  XX X          
Phönix Large  X      X      
Phönix Medium  X      X      
Phönix Small  X      X      
Venus Vital  XX            
                 
Language  ENFRITNLSVCSSLFIHUSKESPLPTRU